İstanbul : 0(212) 438 76 66
       0(212) 438 76 78,        0(212) 438 74 39
Çevre Danışmanlık
Çevre Danışmanlık
Çevre İzni ve Lisansı
Geçici Faaliyet Belgesi
Geri Dönüşüm
 Havza Koruma Eylem ve Yönetim Planlarının hazırlanması
• Havza izleme programlarının oluşturulması, izleme yapılacak istasyonlarının, izlenmesi gereken parametrelerin [fiziko-kimyasal, kimyasal (genel kimyasal parametreler, mikrokirleticiler, öncelikli maddeler, pestisitler, diğer metaller/yarı metaller), biyolojik ve hidromorfolojik kalite parametrelerinin], izleme periyotlarının belirlenmesi,
• Su kaynakları ve kütleleri ile izleme sistemleri ve teknolojileri ile ilgili fiziko-kimyasal, kimyasal, biyolojik, hidrolojik ve hidromorfolojik parametreler için Ar&Ge çalışmalarının yapılması
• Yerüstü, yeraltı, kıyı ve geçiş sularının miktar ve kalitesinin izlenmesini sağlamak, verileri işlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması,
• Tablosal ve mekansal su verilerinin ilişkilendirilerek analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve Coğrafi Bilgi Sisteminde kullanılacak şekilde sunulması,
• Havzaya özgü sucul flora ve fauna listelerinin oluşturulması, bu listelerle uyumlu olarak havza koşullarına uygun biyolojik metrik ve indekslerin oluşturulması amaçlanmaktadır.
• Havza bazlı yönetim planlamaları çerçevesinde uygun tedbirler oluşturarak yönetim planlarının ekonomik analizinin yapılması
• İçme Suyu Havzaları için Havza Koruma Planlarının ve Özel Hüküm belirleme çalışmalarının yapılması
• Su yönetimi, planlaması ve verimliliği hakkında her türlü Ar&Ge ve eğitim çalışmalarının yapılması
Anasayfa Hizmetler Kurumsal Projeler Referanslar İletişim