0(212) 438 76 66
                     0(212) 415 29 98,
Çevre Danışmanlık
Çevre Danışmanlık
Çevre İzni ve Lisansı
Geçici Faaliyet Belgesi
Geri Dönüşüm


Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 17.05.2014 tarih ve 29003 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin Ek-1‘inde tanımlı faaliyeti yapan işletmelere “Sera Gazı İzleme Planı” hazırlama ve “Sera Gazı Raporlama” yükümlülüğü getirildi.

Serra Çevre Danışmanlık olarak Sera Gazı İzleme Planı oluşturma ve Raporlanması hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının eğitimlerine katılmış Çevre Mühendisleri, İstanbul’un karbon ayak izi projelerinde yer almış Prof. Dr. Özer ÇINAR'ın yer aldığı kadromuzla hizmet vermekteyiz.

Yönetmeliğin Ek-1’indeki faaliyetler Tablo.1’de verilmiştir.

Tablo 1 Sera Gazı Emisyonları Hk. Yönetmelik Kapsamındaki Faaliyetler

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamına (Tablo-1’deki faaliyetler) faaliyet gösteren tesisler, 22.07.2014 tarih ve 29068 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliği” kapsamında İzleme Planı hazırlayarak bakanlığa onaylatma ve raporlandırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Konuya ilişkin yapılması gerekenler Şema.1’de, süreçler Tablo.2’de verilmiştir.
Şekil 1 İzleme Planı ve Raporlandırma

Tablo 2Sera Gazı İzleme ve Raporlandırma ile İlgili Süreçler

Sera gazı emisyonu oluşturan tesislerin izleme ve raporlarıyla ilgili sürecinin kurumlar arası döngüsü Şema.2’de verilmiştir.

Şekil 2 Sera Gazı Yükümlülüklerinin, Kurumlar Arası Döngüsü» Çevre Mevzuatı Danışmanlığı

» Çevre İzin/Lisansı Alınması

» İç Tetkik Raporu Hazırlanması

» Uygunsuzlukların Tespiti

» Emisyon - Gürültü Ölçümleri

» Atık Su DejarjıAnasayfa Hizmetler Kurumsal Projeler Referanslar İletişim