info@serramuhendislik.com 0212 438 76 66

Havza İzleme ve Yönetimi

Havza Koruma Eylem ve Yönetim Planlarının hazırlanması
• Havza izleme programlarının oluşturulması, izleme yapılacak istasyonlarının, izlenmesi gereken parametrelerin [fiziko-kimyasal, kimyasal (genel kimyasal parametreler, mikrokirleticiler, öncelikli maddeler, pestisitler, diğer metaller/yarı metaller), biyolojik ve hidromorfolojik kalite parametrelerinin], izleme periyotlarının belirlenmesi,
• Su kaynakları ve kütleleri ile izleme sistemleri ve teknolojileri ile ilgili fiziko-kimyasal, kimyasal, biyolojik, hidrolojik ve hidromorfolojik parametreler için Ar&Ge çalışmalarının yapılması
• Yerüstü, yeraltı, kıyı ve geçiş sularının miktar ve kalitesinin izlenmesini sağlamak, verileri işlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması,
• Tablosal ve mekansal su verilerinin ilişkilendirilerek analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve Coğrafi Bilgi Sisteminde kullanılacak şekilde sunulması,
• Havzaya özgü sucul flora ve fauna listelerinin oluşturulması, bu listelerle uyumlu olarak havza koşullarına uygun biyolojik metrik ve indekslerin oluşturulması amaçlanmaktadır.
• Havza bazlı yönetim planlamaları çerçevesinde uygun tedbirler oluşturarak yönetim planlarının ekonomik analizinin yapılması
• İçme Suyu Havzaları için Havza Koruma Planlarının ve Özel Hüküm belirleme çalışmalarının yapılması
• Su yönetimi, planlaması ve verimliliği hakkında her türlü Ar&Ge ve eğitim çalışmalarının yapılması