İşyeri Hekimliği

SERRA OSGB-İşyeri Hekimi Hizmetlerimiz

SERRA OSGB tarafından istihdamı sağlanacak olan iş yeri hekimlerimizin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
Yıllık çalışma planı hazırlamak