0(212) 438 76 66
                     0(212) 415 29 98,
Ölçümler
Emisyon ve İmisyon Ölçümü
Gürültü Ölçümü
Titreşim Ölçümü
İş -İşçi Güvenliği Ölçümü


GÜRÜLTÜ

NOKTASAL KAYNAKLARIN ÖLÇÜMLERİ

Çevresel Gürültü Ölçümleri (Gürültü İzni ve 14001 Kapsamında)
Sanayiden Kaynaklanan Çevresel Gürültü Ölçümleri
Maden Ocaklarından Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri

ÇİZGİSEL KAYNAKLARIN ÖLÇÜMLERİ
Trafikten Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri
Demiryollarından Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri
Havayollarından Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri
Deniz Araçlarından Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri
İş Makinelerinden Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri

ALANSAL KAYNAKLARIN ÖLÇÜMLERİ

Şehirlerin Gürültü Kirliliği Ölçümleri
Organize Sanayi Bölgelerinin Gürültü Kirliliği Ölçümleri

TİTREŞİM
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği Kapsamında Çevresel Titreşim Ölçümleri
Sanayiden Kaynaklanan Çevresel Titreşim Ölçümleri
Maden Ocaklarından Kaynaklanan Çevresel Titreşim Ölçümleri
Trafikten Kaynaklanan Çevresel Titreşim Ölçümleri
Demiryollarından Çevresel Titreşim Ölçümleri
İş Makinelerinden Kaynaklanan Çevresel Titreşim Ölçümleri

AKUSTİK MODELLEME

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği Kapsamında Yapılan Gürültü
Ölçümlerinin Haritalandırılması Çalışmaları
Şehirlerin Gürültü Modelleme Çalışmaları
Şehirlerin Gürültü Kirliliği Ölçümleri ve Dağıtım harita çalışmaları

 

Emisyon Ölçümü
 • Baca gazı ve tozların kütlesel debi tayini
 • İslilik
 • Partikül Madde
 • Yanma Gazları olan CO, CO2, SO2, O2 NOx ler (NO, NO2) kirleticilerin belirlenmesi
 • Uçucu organik buhar ve gazların (VOC) emisyonlarının belirlenmesi HF (Hidrojen Florür)
 • HCl (Hidrojen Klorür)
 • Hız, Nem, Sıcaklık, Baca Gaz Debisi
 • Ağır Metaller (Sb, As, Be, Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, S)
 • PAH ( Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar)
 • Formaldehit
 • H2S, NH3
 • Asgari baca yüksekliklerinin belirlenmesi


İmisyon Ölçümü
 • Ortamda Çöken Toz, toplam toz ve PM 10 ölçümlerin yapılması
 • Tesis çevresinde kısa - uzun dönemli ölçümlerin yapılması
 • Ölçüm sonuçlarına göre tesis etki alanı hava kalitesi haritasının çıkarılması
 • Ortamda Uçucu Organik Bileşik (VOC) Ölçümü
 • Ortamda Gaz Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde Ölçümü
 • Ortamda Ağır Metal Ölçümü
 • Ortamda Yağ Buharı Ölçümü


Gürültü Ölçümü
 • Sanayi Tesisleri Titreşim Ölçümleri
 • Çevresel Titreşim ölçümleri
 • Zemin Titreşim ölçümleri
 • Madencilik faaliyetleri titreşim ölçümleri
 • Mekanik Titreşim Ölçümleri
 • Tesis içi titreşim ölçümleri ve haritalanması


Titreşim Ölçümü
 • Sanayi Tesisleri Titreşim Ölçümleri
 • Çevresel Titreşim ölçümleri
 • Zemin Titreşim ölçümleri
 • Madencilik faaliyetleri titreşim ölçümleri
 • Mekanik Titreşim Ölçümleri
 • Tesis içi titreşim ölçümleri ve haritalanması


İş - İşçi Güvenliği Ölçümü
 • Ortamda toz ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Gürültü ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Titreşim ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Ağır Metal Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan ölçümü
 • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü
 • Aydınlık Seviyesi Ölçümleri
 • Ortam Gaz ve Kişisel Gaz Maruziyeti ÖlçümleriAnasayfa Hizmetler Kurumsal Projeler Referanslar İletişim