0(212) 438 76 66
                     0(212) 415 29 98,
Ölçümler
Emisyon ve İmisyon Ölçümü
Gürültü Ölçümü
Titreşim Ölçümü
İş -İşçi Güvenliği Ölçümü

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG) Ölçümleri
İç Ortam Havasında Ağır Metal Ölçümü
Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü
Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
Ortam Gürültü Ölçümü
Ortam Titreşim Ölçümü
Ortam Kimyasal Ölçümü
Ortam Aydınlatma Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü
Radyasyon Dozu Ölçümü
Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)
Temiz Oda Partikül Sayımı ( 0.3µ, 0.5µ, 5µ)
Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi
Ortam VOC Ölçümleri
Ortam İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi
Ksilen Ölçümü
Formaldehit Ölçümü
İşyeri Ortam Ölçümleri
Ortam Kimyasal Ölçümleri
Ortam Ölçümlerinin Haritalanması
Amonyak Ölçümü (NH₃)
Hidrojen Sülfür Ölçümü (H₂S)
Hidrojen  Florür Ölçümü (HF)
Hidrojen Klorür Ölçümü (HCI)
Kloroform Ölçümü
Ozon Ölçümü
Hidrojen Siyanür Ölçümü (HCN)
Azotoksitler Ölçümü (NOx)
Oksijen Ölçümü (O₂)
Karbonmonoksit Ölçümü (CO)
Nitrikasit Ölçümü (HNO₃)
Kükürtdioksit Ölçümü (SO₂)
Sülfirikasit Ölçümü (H₂SO₄)
Method 600 | NIOSH Metot ile İç Ortam Toz Ölçümü
Method 500 | NIOSH Metot ile İç Ortam Toz Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri
Gürültü Maruziyeti Ölçümü
Titreşim Maruziyeti Ölçümü
Gaz Maruziyeti Ölçümü
VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü
Toz Maruziyeti Ölçümü
Radyasyon Maruziyeti Ölçümü
Laboratuvar Havasının Formaldehit ve Ksilen Düzeyleri Ölçümü

İş Yeri Ortam Ölçümleri
- İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi,
- İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
- İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
- İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem, Isı vb.)
- İşyeri Dozimetrik Gürültü Ölçümü 
- Gürültü Haritası 
- İşyeri Organik Buhar Ölçümü
- İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü
- İşyeri Gaz Buhar Ölçümü 
- İşyeri Titreşim Ölçümü

İşyerinizde ihtiyaç duyduğunuz tüm ölçümler SERRA Ölçüm ve Test Hizmetleri tarafından ulusal ve uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır. 

Emisyon Ölçümü
 • Baca gazı ve tozların kütlesel debi tayini
 • İslilik
 • Partikül Madde
 • Yanma Gazları olan CO, CO2, SO2, O2 NOx ler (NO, NO2) kirleticilerin belirlenmesi
 • Uçucu organik buhar ve gazların (VOC) emisyonlarının belirlenmesi HF (Hidrojen Florür)
 • HCl (Hidrojen Klorür)
 • Hız, Nem, Sıcaklık, Baca Gaz Debisi
 • Ağır Metaller (Sb, As, Be, Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, S)
 • PAH ( Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar)
 • Formaldehit
 • H2S, NH3
 • Asgari baca yüksekliklerinin belirlenmesi


İmisyon Ölçümü
 • Ortamda Çöken Toz, toplam toz ve PM 10 ölçümlerin yapılması
 • Tesis çevresinde kısa - uzun dönemli ölçümlerin yapılması
 • Ölçüm sonuçlarına göre tesis etki alanı hava kalitesi haritasının çıkarılması
 • Ortamda Uçucu Organik Bileşik (VOC) Ölçümü
 • Ortamda Gaz Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde Ölçümü
 • Ortamda Ağır Metal Ölçümü
 • Ortamda Yağ Buharı Ölçümü


Gürültü Ölçümü
 • Sanayi Tesisleri Titreşim Ölçümleri
 • Çevresel Titreşim ölçümleri
 • Zemin Titreşim ölçümleri
 • Madencilik faaliyetleri titreşim ölçümleri
 • Mekanik Titreşim Ölçümleri
 • Tesis içi titreşim ölçümleri ve haritalanması


Titreşim Ölçümü
 • Sanayi Tesisleri Titreşim Ölçümleri
 • Çevresel Titreşim ölçümleri
 • Zemin Titreşim ölçümleri
 • Madencilik faaliyetleri titreşim ölçümleri
 • Mekanik Titreşim Ölçümleri
 • Tesis içi titreşim ölçümleri ve haritalanması


İş - İşçi Güvenliği Ölçümü
 • Ortamda toz ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Gürültü ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Titreşim ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Ağır Metal Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan ölçümü
 • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü
 • Aydınlık Seviyesi Ölçümleri
 • Ortam Gaz ve Kişisel Gaz Maruziyeti ÖlçümleriAnasayfa Hizmetler Kurumsal Projeler Referanslar İletişim