0(212) 438 76 66
                     0(212) 415 29 98,
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
İş Güvenliği Uzmanı
Serra OSGB-İSG Uzmanlarımızın Görevleri
İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
Yıllık Çalışma Planı, Eğitim Planı, İç Yönetmelik hazırlamak
Acil Durum Planı hazırlamak
Risk Değerlendirmesi yapmak
İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma, depolama şartlarını belirlemek
Kimyasal maddelerle çalışma, depolama şartlarını belirlemek
Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

İSG Uzmanı İş Yeri Hekimi Saatleri

  Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli
İş Güvenliği Uzmanı  
10 dan az çalışanı olan işyerlerinde Yılda 60 dak.    
Diğer işyerleri çalışan başına
ayda bulunacağı süre
10 dak. 15 dak. 20 dak.
Çalışan için bir uzman 1000 750 500
Yenileme eğitimi 5 yılda bir 30 saat
İsyeri hekimi  
10 dan az çalışanı olan işyerlerinde Yılda 25 dak.    
Diğer işyerleri çalışan başına
ayda bulunacağı süre
4 dak. 6 dak. 8 dak.
Çalışan için bir hekim 2000 1500 1000
Yenileme eğitimi 5 yılda bir 30 saat
Diğer sağlık personeli  
10 dan az çalışanı olan işyerlerinde Yılda 35 dak.    
Diğer işyerleri çalışan başına
ayda bulunacağı süre
6 dk. 9 dk. 12dk
Yenileme eğitimi 5 yılda bir 18 saat
 
Çalışanların eğitimleri (Saat olarak) 3 yılda 8 2 yılda 12 yılda 16
Çalışanları periyodik muayeneleri 5 yılda 3 yılda Yılda bir
Gece çalışanların periyodik muayeneleri En geç 2 yılda 1,
kadın çalışan 6 ayda bir sağl. raporu
Ağır ve tehlikeli işler raporu İşe girişte ve her yıl
Sağlık taraması Civa,kurşun 3 ay
Arsenik fosforlu bileşikler 6 ay


  İSGB OSGB
İSG UZMAN ODASI 8 m2 10 m2
MUAYENE ODASI 8 m2 10 m2
İLK YARDIM ODASI 12 m2 15 m2
BEKLEME YERİ - 12 m2
Anasayfa Hizmetler Kurumsal Projeler Referanslar İletişim