0(212) 438 76 66
                     0(212) 415 29 98,
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi


SERRA MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ
Çalışanların sağlık gözetimi yapılırken belirli tahlil ve testlerin yapılıp belgelendirilme mecburiyeti bulunmaktadır. Serra Mobil Sağlık olarak deneyimli ve profesyonel kadromuzla periyodik muayenelerin esaslarından olan biokimyasal, fizyolojik ve toksikolojik testlerin yapılmasını, işitme ve solunum testlerinin yetişkin aşılamalarının, akciğer grafisinin yapılması ve raporlanmasını kapsamında hizmet vermekteyiz. Bu hizmetlerimiz mobil araçlarımızla işyerinizde yapılmaktadır.

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür.
Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak belirlenen sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.

Bu hizmetlerimizi kendi donanımlı araçlarımızla "mobil olarak" işyerlerinizde sunmaktayız.
Serra Mobil Sağlık Hizmetleri  iş yeri hekimi hizmetleri, ağır ve tehlikeli işler çalışma raporu, portör muayenesi, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi, kulak odyosu, kan ve idrar tetkikleri gibi tüm sağlık hizmetlerini uzman kadrosu ile vermektedir.

Sağlık Gözetimi
İşverenin yükümlülükleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 15:
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır
Gezer mobil sağlık aracımızla akciğer filmi, solunum fonksiyon testi, işitme testi, kan grubu, kan sayımı, idrar tetkiki , portör tetkikleri, toksikolojik testler, işin niteliğine göre karaciğer fonksiyon testleri, hepatit markerleri ve göz muayenesi gibi sizin belirlediğiniz bir çalışma paketi çok uygun şartlarda ve fiyatlarda çalışanlarınıza sunulmaktadır.

Mobil Sağlık Hizmeti Nedir ?
Mobil Sağlık Hizmeti işyerlerinin çalışanlarına belirli periyotlar da yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tekikleri, herhangi bir iş gücü ve iş günü kaybına sebep olmaksızın ve herhangi başka bir kuruluşa gitmeksizin kendi çalıştıkları yerde yapmalarına olanak sağlayan mobilize edilmiş bir sağlık hizmetidir.

İşe Giriş Muayeneleri ve Tetkikleri
İş yerine yeni başlayacak çalışanlar için yapılacak işe giriş muayenelerinde değerlendirmeye alınması testleri işe başlamadan SERRA Mobil Hizmetleri olarak tarafımızca yaptırabilirsiniz.

Göz Muayenesi
zorunlu göz sağlığı taraması firmamız vasıtasıyla otorefraktometre cihazı ile iş yerlerinde yapılmaktadır ve uzman göz doktoru  tarafından detaylı muayeneler gerçekleştirilmektedir.

Akciğer Filmi
Endüstriyel tesislerde çalışan işçilerde meslek hastalığı yönünden en çok solunum yollarıyla birlikte akciğerlerde olduğu görülmektedir. Etkilenme, ortamdaki kimyasal madde yoğunluğuna, maruziyet süresine, kişisel genetik yapısına, alışkanlıklara , diğer hastalıkların varlığına göre değişik düzeyde olmaktadır. Akciğer Grafisi, akciğer kanserini erkenden teşhis etmede en kolay, pratik ve ucuz yoldur. Akciğer grafisi (35X35cm)  makro  çekilerek özellikle meslek hastalıkları yönünden değerlendirilmesiyle akciğer kanseri, pnömoni, bronşektazi, akciğer absesi, akciğer kisti, plörezi, pnömotoraks ve daha birçok akciğer hastalığının tanısı konulabilmektedir. Ayrıca standart akciğer grafisinde akciğerler dışında kalp, göğüs duvarının yumuşak dokusu ve kemik yapıya ait hastalıklar da teşhis edilebilmektedir. Mobil Sağlık Araçlarımızla bu hizmeti gerçekleştirmektedir.

Solunum Fonksiyon Testi ( SFT )
Solunum fonksiyon testi solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek iş yerindeki gaz, toz, duman gibi çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski taşıyan durumların tespiti için kullanılır.   Ayrıca sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin  ve  akciğer grafisinin klinik açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla  uygulanır. Solunum fonksiyon testleri çok genel bir yaklaşımla akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarar.

ODİYOMETRİ İŞİTME TESTİ
Odiometrik testler iş yerindeki gürültü şartları karşısında çalışanların maruz kaldıkları işitme kaybı riskinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. Test için uygun  ses izolasyonu yapılmış bir sessiz kabin içinde  yapılmaktadır ve test sonuçlarınız  uzman Kulak Burun Boğaz doktoru tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadir.
Hizmet İşyerleriniz Mobil araçlarımız ile sağlanmaktadır.

Aşılama Bağışıklık
Uzman Doktorlarımızın kontrolünde işinde yetkin sağlık memuru ve hemşirelerce iş yerinde mobil sağlık araçlarımızla uygun soğuk zincir kurallarına uyularak aşı uygulamaları yapılabilmektedir.
Uygulanan Aşılar :
*Tetanoz Aşıları
*Zatürre Aşıları
*Hepatit Aşıları
*Grip Aşıları
Anasayfa Hizmetler Kurumsal Projeler Referanslar İletişim