info@serramuhendislik.com 0212 438 76 66

Risk Değerlendirmesi

SERRA OSGB OLARAK RİSK DEĞERLENDİRMESİ BAŞLIKLARI

Uzman iş güvenliği uzmanlarımızın tarafından çalışma yerleri bölüm bölüm kapsamlı olarak gezilip incelemelerde bulunulması
Güvensiz, tehlikeli ve risk oluşturabilecek hal ve hareketlerinin fotoğraflanması
İşletmenin periyodik kontrol, ölçüm gibi dökümanlarının incelenmesi
Çalışanların görüşleri alınarak katılımın sağlanması
Risklerin belirlenmesi olasılık ve şideetleri baz alınarak derecelendirilmesi
Hazırlanan raporun yönetime sunulması
Hazırlanan risk değerlendirme raporuna göre uygulanacak önlem planlarının belirlenmesi ve uygulamasını kontrolü

Risk Değerlendirmesi
1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, kapıcı, bahçıvan veya güvenlik görevlisi çalıştıran apartmanlar dahil risk analizi yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Risk değerlendirmesi yasada; “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak belirtilmiştir. SERRA OSGB olarak deneyimli kadromuzla işyerinizin risk değerlendirmesini yaparak olan tehlikeli durum ve davranışların önüne geçilmesi, mevcut risklerin bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan “çok tehlikeli” işyerlerinde, yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu da bulunmaktadır. 50’nin altında çalışanı olan “tehlikeli” sınıftaki işyerleri 1 Temmuz 2013, kamu kurumları ile çalışan sayısı 50’nin altında olan “az tehlikeli” iş yerlerinde, 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmak zorunda kalacaktır.

Risk değerlendirmesi; az tehlikeli işyerleri için 6, tehlikeli sınıfına giren yerler için 4, çok tehlikeli işyerlerinde ise 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Risk Değerlendirmesi Gerektiren Durumlar

İşyerinde daha önce hiç risk değerlenmesi yapılmamış olması dışında aşağıda belirtilen değişikliklerin olması durumunda da risk değerlendirmesi yapılması gereklidir :
=> İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması
=>Yeni bir makine veya ekipman alınması
=>Yeni tekniklerin geliştirilmesi
=>Mevcut mevzuatta değişiklik yapılması veya yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi
=>Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetimi sonuçlarına göre gerekli görülmesi
=>İş kazası ve/veya meslek hastalığı meydana gelmesi
=>İş kazası veya meslek hastalığıyla sonuçlanmasa bile parlama, patlama veya yangın gibi işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek olayların ortaya çıkması

Risk Değerlendirmesi Süreçleri

SERRA OSGB bünyesindeki İSG uzmanlarımız risk değerlendirmesi yaparken aşağıdaki süreçler izlenmektedir:
Planlama
işyeri koşulları ve mevcut yasalar,mevzuatlar göz önünde bulundurularak  etkilerinin büyüklük ve önemine göre sıralanan risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılmaktadır.

İşyerindeki işlerin sınıflandırılması
İşyerinde yürütülen çalışmaların/ faaliyetlerin özelliklerine göre sınıflandırma yapılır. Üretim veya hizmet sürecinin aşamaları, planlaşmış ve/veya ani faaliyetler, sürekli olmamakla birlikte periyodik veya değişen aralıklarla yapılan bakım ve onarım çalışmalarından da sınıflandırmada yararlanılabilmektedir.

c)Bilgi ve Veri Toplama
İşyerindeki işler ve bu işlerin yürütüldüğü yerler, işlerin süresi ve yapılma sıklığı, işin kimler tarafından yürütüldüğü ve işten etkilenen kişiler, işin yürütülmesinde kullanılan alet ve ekipmanlar özellkleri, alınmış olunan eğitimler, mevcut korunma önlemleri, daha önce meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi unsurlar göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

d)Tehlikelerin Tanımlanması

gürültü ve titreşim
radyasyon ve ultraviyole ışınlar
yangın, parlama ve patlama
sabit makine ve tezgahların kullanımı
mekanik kaldırma araçları
termal konfor şartları
seyyar el aletlerinin kullanımı
elektrik ve elektrikli aletlerle çalışma
aydınlatma
kayma, takılma vb. şekilde düşme
yüksekten düşme
cisim düşmesi
basınçlı kaplar
ekranlı araçlarla çalışma
rutin çalışma
iş yeri stresi
uygun olmayan çalışma şartları
kapalı yerlerde çalışma
kimyasal faktörler
biyolojik ajanlar
istenmeyen insan davranışları ( dikkatsizlik,aldırmazlık, öfke, yorgunluk vb. )
iş yeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları

e)Risk Analizi
Belirlenen tehlikelerin oluşturabileceği hasar, zarar, yaralanma ve sakatlıklıkların şiddeti ve bunların ortaya çıkma olasılığı belirlenerek risk analizi yapılır. Risk analizi yapılırken tehlikeye maruz kalma süresi, maruz kalan kişi sayısı gibi unsurlarda önemlidir.

f)Risk Değerlendirmesi

Risk analizinde belirlenen risklerin derecelendirilmesi yapılarak önlem sırasına konulur.

g)Önlemlerin Belirlenmesi
Riskleri ortadan kaldırma ve önleme yöntemleri öncelik derecesi sırasıyla aşağıda belirtilmiştir :
=>Riskleri kaynağında yok etmek
=>Tehlikeli olanı az tehlikeli olanla değiştirmek
=>Toplu koruma önlemlerine kişisel koruma önlemlerine tercih etmek
=>Mühendislik önlemleri uygulamak
=>Ergonomik yaklaşımlardan faydalanmak

h)Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
Yapılan işin tanımlanması, mevcut riskler, alınması gereken önlemler, zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bunların meydana gelme olasılığı, bunlardan etkilenebilecek kişiler ve alınması gereken kontrol önlemleri yer alır.

I)Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme
İşyerinde gerçekleştirilen risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulamaları düzenli olarak denetlenir, izlenir ve aksayan yönler tekrar gözden geçirmeye tabi tutulur.